Grillning och rök retar grannar

Ostädad tvättstuga, grannar som ockuperat grillen eller 20-åringen som har fest varje helg.

Vad vi stör oss på i bostadsrättsföreningen varierar - men enligt en ny undersökning är renoveringar en stor källa till irritation.

– Det är svårt att uppge en exakt gränsdragning vad gäller störningar. Det gäller att hitta en generell norm att förhålla sig till, säger Ove Schramm.

Han är jurist på Fastighetsägarna som i en enkät till runt 340 bostadsrättsföreningar i Stockholm har kartlagt hur ofta konflikter uppstår i bostadsrättsföreningar – och vad medlemmarna bråkar om.

Undersökningen visar att 35 procent av föreningarna har upplevt upprepade problem.

Den vanligaste orsaken till konflikter är störande ljud.Ombyggnationer och balkongrökning är också något som folk ofta irriteras över.

– I första hand bör grannar tala med varandra när irritation uppstår. Juridiken kommer in först när man inte längre kan prata grannar emellan, säger Ove Schramm.

Genom sitt arbete som fastighetsjurist har han varit med om det mesta i konfliktväg: allt från mannen som hade 47 ormar – varav 20 giftiga – i sin lägenhet till bråk som helt spårat ur och slutat i hot och våld.

– En störning är när någon har gått över gränsen för vad vi kan kalla normalt leverne. Men det måste komma in en anmälan, som styrelsen kan utreda för att man ska kunna gå vidare, säger Ove Schramm.

Om styrelsen efter utredning går på den klagandes linje skickas en rättelseanmodan ut – där problemen beskrivs och vilka konsekvenserna blir om störningar fortsätter.

Ignoreras varningen kan en tingsrätt besluta om vräkning. Vid vräkning kan en tvångsförsäljning ske, men ofta säljer innehavaren lägenheten på egen hand.