Grind slog omkull cyklist

Stora Essingen Parkleken Vängåvan på Stora Essingen har fått ett nytt staket och en grind för att ta sig in parken. Men det man inte tänkt på är att grinden går att öppna både utåt och inåt. I mitten av september slog ett barn upp grinden utåt rakt ut i cykel­banan och träffade olyckligtvis en cyklist som for omkull.

Stadsdelsförvaltningen ska nu i första hand se till att spärra grinden så att den inte går att öppna utåt.