Skolinspektionen hotar Botkyrka kommun med ny miljonbot

Grindtorpsskolan Google Maps och Mitt i
Grindtorpsskolan på Albyberget. Skolinspektionen har pekat på problem här sedan slutet av 2016. Nu hotar myndigheten med en miljonbot.
Botkyrka kommun
Botkyrka kommun.
Skolinspektionen hotar Botkyrka kommun med en bot på 1 miljon kronor.
Kommunen måste komma tillrätta med tryggheten och studieron på Grindtorpsskolan senast den 30 november.

Enligt Botkyrka kommun är åtgärder för att komma tillrätta med problemen på skolan i Alby redan igång. Det handlar bland annat om våldsförebyggande arbete och organiserade rastaktiviteter, men också om ledarskapet i klassrummen och lektionernas struktur.

Fick kritiken 2016

Skolinspektionens föreläggande om vite på 1 miljon kronor har utgångspunkt i kritik i en tillsynsserie som myndigheten påbörjade 2016, och som sedan följts upp.

Får extra rektor

Botkyrka kommun utlovar nu en handlingsplan:

– En handlingsplan kommer att upprättas som förstärker arbetet med att komma tillrätta med bristerna. Den beslutas av mig och kommuniceras när den är klar. Vi stärker också skolledningen med en extra biträdande rektor, säger Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola i Botkyrka kommun till kommunens hemsida.