Grodor fick hjälp över Sjöängsvägen

Huddinge Nu har Naturskyddsföreningen haft den årliga så kallade grodräddarkvällen.

– Vi gör en insats för en utsatt djurgrupp. Det är roligt att se att det engagerar så många, säger Jessica Eklund, ordförande för Naturskyddsföreningen i Huddinge.

Varje år blir ett stort antal grodor överkörda när de söker sig från sina övervintringsplatser på land till vatten där de parar sig.

Syftet med räddningsinsatsen är att uppmärksamma problemet och att få människor att tillsammans hjälpas åt att skydda en hotad art.

Med enkla hjälpmedel kunde ett 40-tal grodor ta sig över Sjöängsvägen på ett säkert och smidigt sätt.