Grodor får egen park vid Karins backe

Karins Backe
Karins Backe
Nedanför Karins backe blir det ofta översvämningar. Nu ska det bli ändring på det när staden anlägger en våtmarkspark. Parken ska både bli vacker och en trivsam hemvist för grod- och kräldjur.

Våtmarksparken ska vli en trevlig plats för grodor.

Vid sidan om Aborrbacken och Grönstabacken är Karins backe vid Lidingö golfbana känd, och kanske till och med fruktad, av Lidingöloppets löpare som en av loppets jobbigaste backar.

Friluftsområdet och golfbanan intill är också känd för en annan sak – de drabbas ofta av översvämningar. Men nu ska det bli ändring på det när staden använder den överflödiga vattnet på nytt sätt  och gör i ordning en estetiskt tilltalande våtmarkspark.

Orsaken till översvämningarna är dagvattnet från Karins mosse. Det ska nu ledas om. Regn- och smältvatten från mossen ska nu istället användas till att skapa en  liten våtmarkspark nedanför backen.

Vattnet ska ledas i en flodfåra i vars kanter stenar placeras ut och växter planteras. Längst ned ska vattnet stanna i en damm där grod- och kräldjur ska tilltala grod- och kräldjur.  Vid riktigt hög vattenflöden rinner vattnet över i stadens ledningsnät.  Våtmarksparken väntas stå klar i sommar.