Min lokala hjälte

Grodorna dör på väg till parning

Stavsnäsvägen i höjd med Skeppsdalsström är en dödsfälla för vinterstela grodor på väg till parning.
Stavsnäsvägen i höjd med Skeppsdalsström är en dödsfälla för vinterstela grodor på väg till parning.
Sebastian Bolander, kommunekolog, har burit hundratals grodor i hinkar över Stavsnäs-vägen i vår.

Till nästa år vill han se varningsskyltar vid vägkanten i god tid inför grodornas parningstid.

När det var som varmast i mars vaknade groddjuren i skogssluttningen vid Stavsnäsvägen i höjd med Skeppsdalsström till liv.

Sebastian Bolander, ekolog i Värmdö kommun, jobbade sent och såg dem från bilen på vägen hem, när de med sina stela vinterkroppar försökte ta sig över den kraftigt trafikerade vägen för att para sig i kärret på andra sidan.

– Värst är det för paddorna. De kan ju inte hoppa och om honan också har en hanne på ryggen går det riktigt långsamt, säger Sebastian Bolander.

Tre kvällar i rad stannade han bilen, satte på sig orienteringslampan och fyllde hink efter hink med groddjur – sammanlagt ungefär 240 stycken, flest paddor.

Nästan en månad senare syns fortfarande spår av den stora vandringen. Flera paddkroppar har körts ner i asfalten och lämnat mörka fläckar.

I vassen på andra sidan flyter äggsamlingarna från djur som fått leka.

– Men de har det väldigt tufft. Bara ett av hundra ägg klarar sig och blir en groda som parar sig, säger Sebastian Bolander.

Eftersom groddjur är en av de mest hotade djurgrupperna över hela världen tycker Sebastian Bolander att Trafikverket som sköter de större vägarna i Värmdö borde göra något. Fiskfria lekvatten för grodorna har blivit allt mer sällsynta och bilvägar är också ett växande hot.

Skeppsdalsström är bara en av flera kända vandringsstråk i Värmdö där groddjuren dör på väg mot parning. På olika håll i Värmdö syns hemsnickrade skyltar som satts upp i syfte att få bilister att sakta ner.

Skylten vid Skeppsdalsström har Sebastian Bolander själv snickrat ihop, en skylt vid Igelträsket på Ingarö står Naturskyddsföreningens ordförande i Värmdö, Pella Larsdotter Thiel, bakom.

Enligt Sebastian Bolander har Trafikverket lovat att sätta upp riktiga skyltar både vid Skeppsdalsström och Igelträsket. Vid Skeppsdalsström finns det också ett löfte om att skapa en så kallad grodtunnel under vägen.

När Lokaltidningen Mitt i Värmdö kontaktar Trafikverket har skyltarna sent omsider i slutet av veckan kommit på plats.

– Jag har varit föräldraledig och då är det väl ingen som tryckt på, men tanken var att vi skulle ha haft skyltarna uppe tidigare, nu är det ju lite sent, säger Martin Olgemar, ekolog på Trafikverket.

Enligt Martin Olgemar finns det lite pengar till att också få till en grodtunnel till djuren i Skeppdalsström.

Tyvärr visar det sig att grodtunnlar ofta blir dyrare än man först tror, eftersom man då också måste bygga en barriär vid vägkanten, vilket kan vara olika svårt på olika platser.

– Men vi ska titta noggrant på det där. Vi vet att Skeppsdalsström är ett återkommande problem, säger han.

Fakta

Bor på samma plats hela livet

I Stockholms län finns fem arter groddjur: vanlig padda, vanlig groda, åkergroda, större och mindre vattensalamander.

Paddor lever i 23–25 år. Större vattensalamander lever i cirka 13 år. Grodorna blir runt sju år.

Groddjur brukar hålla sig på samma yta hela livet, inte mer än 100 meter från vattnet där de parar sig.

Från november till mars övervintrar grodorna på frostfri plats, till exempel i lövhögar, fallna trädstammar, under byggnader och i gnagargångar.