Gröna linjen riskerar stängas av under en längre tid

Sträckan mellan Skärmarbrink och Bagarmossen riskerar att drabbas.
Sträckan mellan Skärmarbrink och Bagarmossen riskerar att drabbas.
Linje 17 kan stängas av under en obestämd tid. Anledningen är att linjens broar inte håller måttet.

Det kan bli stopp på gröna linjen. Enligt landstingets planeringsunderlag för 2017 behöver linje 17 rustas upp.

I planeringsunderlaget står det att broarna på sträckan Skärmarbrink-Bagarmossen är dåliga och inte längre fyller sin funktion. Tätskikten, det vill säga det som ser till att regnvattnen inte rinner ner i rälsen, på broarna behöver åtgärdas.

För att kunna göra det måste tågtrafiken på broarna stängas av. En utredning om vad som behöver åtgärdas kommer att ske under 2017.