Gröna Lund kan ta över mer av Djurgården

Nöjesfältet vill expandera och bygga nya karuseller och hus på parkeringen mellan Grönan och museet Aquaria.
Nöjesfältet vill expandera och bygga nya karuseller och hus på parkeringen mellan Grönan och museet Aquaria.
Grönan vill bygga ut. Parkeringen mellan nöjesfältet och Aquaria flyttas under jord, enligt planerna. Ovanpå blir det fler karuseller.

– Det mesta känns bättre än en parkeringsplats och pissoar i det läget av stan, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S).

En utbyggnad av nöjesfältet har varit på gång sedan 1999, men planerna lades på is 2015. Nu har en ny bygglovsansökan skickats in från Gröna Lund till staden.

Parkeringsplatsen på Falkenbergsgatan skulle enligt planerna byggas ner under jord och ovanpå ska restauranger, fler åkattraktioner och ett hus istället uppföras. I veckan väntas politikerna klubba ett start-pm för utbyggnaden på marken som Grönan äger.

– Med respekt för att det finns mycket svårigheter i det här som måste redas ut så känns ändå det mesta bättre än en parkeringsplats och pissoar i det läget av stan. Det känns som angeläget arbete på så sätt, säger Roger Mogert, (S), stadsbyggnadsborgarråd.

På platsen drev Grönan faktiskt tivoliverksamhet mellan 1924 och 1957. Om planerna går igenom kommer ett hus på 2-3 våningar byggas i en rät vinkel och ringa in halva parkeringen, innanför byggs karuseller samt restauranger.

Det ligger främst museer och annan publik verksamhet i närmiljön, men en del bostäder finns också på platsen.

– I allt vi gör i staden har vi alltid nästan en konflikt mellan de som bor på platsen nu och det vi vill tillskapa. I det här fallet gäller det att göra något som är anpassat till befintliga miljön och bebyggelsen. I tidigare förslag har man tagit i så enormt och sagt att man ska bygga högsta berg- och dalbanan i Europa. Nu är man mer modest i sitt förslag, säger Roger Mogert.

I planen ingår också ett förslag att befästa detaljplanen för nuvarande Gröna Lund. Det betyder bland annat att nöjesparken kan göra mindre ändringar i området utan bygglov. Men för höga karuseller måste man fortsatt ha bygglov.