ANNONS

Ett grönare och livfullare Sumpan år 2030

Lötsjön ska utvecklas när den nya stadsbilden av Sundbyberg växer fram.
Lötsjön ska utvecklas när den nya stadsbilden av Sundbyberg växer fram.
Enligt ett nytt förslag ska Sundbyberg utgöras av mer än bara bostadshus. Grönområden och vatten ska premieras i den nya stadsbilden för att öka trivseln i staden. Innan förslaget sätts i verket vill politikerna först höra Sumpanbornas synpunkter.
ANNONS

I nya översiktsplanen för hur Sundbyberg ska utvecklas beskrivs stadens vision med orden ”Sundbyberg växer med dig”. År 2030 år beräknas befolkningen har ökat till 80 000 invånare, från dagens 48 000. Och för att leda utvecklingen åt rätt håll, har fem vägledande målbilder formulerats för vad staden ska innehålla. Bland annat ett grönare stadsliv och fler inbjudande mötesplatser.

– Vi har fångats i en stad som växer och det handlar inte enbart om att bygga bostäder. Utan även satsa på offentliga miljöer och grönområden och lyfta fram vatten i stadsbilden. Översiktsplanen ska visa tänket, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd.

Allmänheten får tycka till

Under vecka 22 kommer två samrådsmöten hållas för allmänheten att lämna in synpunkter. Första i Hallonbergens bibliotek, 31 maj, och andra i Signalfabrikens bibliotek, 1 juni, med start klockan 17 båda dagarna. De som inte kan närvar har också möjligheten att svara på en webbenkät.

– Vi hoppas att folk kommer och lämnar in många synpunkter. Det är jättebra att ha den här dialogen, det är en chans att var med och påverka. Alla har rätt att få säga sin åsikt, säger han.

Fem målbilder som presenteras

En sammanhållen stad: När nya kvarter och gröna stråk växer fram ska det vara enkelt att röra sig både till fots och med cykel.

Plats för alla: Det ska finnas hus i olika storlekar och mötesplatser som gagnar människor i olika åldrar. Förskolor, skolor och äldreomsorg ska byggas ut i takt med att staden växer i antalet invånare.

Levande stadsrum: Skapa förutsättningar för att fler ska få möjligheten att bo och arbeta i staden.

Grönska och vatten: Ge plats åt nya parker och närhet till vatten. Stärka och utveckla Igelbäckens naturreservat, Lötsjön, Golfängarna och Bällstavikens strandpromenad

Den smarta och hållbara staden: Utveckla Sundbyberg med hjälp av smarta lösningar som minskar vår påverkan på miljön.