Grönblåa vill ha trafikövervakare till miljözonerna

hornsgatan
Den 15 februari 2020 förbjuds äldre personbilar på Hornsgatan på Södermalm.
Polisen har inte resurser att kontrollera de tänkta miljözonerna i Stockholm. Därför vill det grönblåa styret införa kommunala trafikövervakare i stället.
– Det är en ny kategori av övervakare som inte finns i dag, säger Daniel Helldén (MP).

I går klubbades de nya miljözonerna igenom i trafiknämnden. Nästa steg är att politikerna i kommunfullmäktige ska godkänna planerna, preliminärt 17 juni.

Polisen: Inte prioriterat

Om miljözonerna i Stockholms innerstad blir verklighet kommer tillsynsansvaret att falla på trafikpolisen. Precis som trafikpolisen i dag ansvarar för kontrollen kring dubbdäcksförbudet på Hornsgatan eller att reglerna mot tunga fordon i innerstan följs.

Men chefen för trafikpolisen i Stockholm, Göran Bolinder, har tidigare berättat för Mitt i att den nya uppgiften inte skulle hamna överst på polisens att göra-lista.

– Det kommer inte att vara det mest prioriterade vi gör direkt. Det hamnar under den vanliga trafikövervakningen, sa han då.

Nya kategori övervakare

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén är medveten om polisens brist på resurser. Därför föreslår han – och resten av majoriteten – att nya kommunala trafikövervakare ska införas för att kunna hålla koll på miljözonerna.

– Det är en ny kategori av övervakare som inte finns i dag. Just nu är det bara polisen som får göra den övervakningen, säger Daniel Helldén.

Handlar om polisens resurser

Han berättar att Transportstyrelsen nyligen har gjort en utredning, på uppdrag av regeringen, om övervakning av miljözoner. I den föreslås att dagens parkeringsvakter ska få ge böter till bilar i fel euroklass som är parkerade på Hornsgatan.

– Vi tycker det är märkligt att bara parkerade bilar ska få böter och inte den rörliga trafiken, säger Daniel Helldén.

Tanken är att den nya kategorin av övervakare ska gå en särskild utbildning och förutom att hålla kolla på miljözonerna ska vakterna kontrollera dubbdäck, hastighet och felparkeringar.

– Det handlar om polisens resurser. I dag är all rörlig trafik deras uppgift och de har ju mycket annat att göra, säger Daniel Helldén (MP).

Fakta

Här är regeringens förslag på miljözoner

Miljözon 1

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan i dag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan i dag i åtta kommuner.

Miljözon 2

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Miljözon 3

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen