Grönblåa vill satsa på äldre

Ny politisk ledning innebär ny budget för Sundbyberg. Man vill bland annat satsa på bättre äldrevård, och att färre ska vara beroende av socialbidrag.

– En kraftig befolkningsökning de kommande åren sätter stor press på oss. Men vi tror att det går att göra mer av de resurser som finns, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M), som tillsammans med de fyra andra kollegorna i grönblå styret presenterade sin budget på Signalfabriken i fredags.

Han påpekar att Sundbyberg har haft underskott i driften. Samtidigt som det kostar att växa som kommun kommer de att satsa på att leverera ett överkott genom högre krav på effektivitet.

Senaste åren har de kommunala verksamheternas kostnader ökat medan skatteintäkterna inte ökat i samma takt. Det tidigare styret har bland annat sålt av kommunens mark successivt för att kompensera för detta. Det är en utveckling de grönblåa vill hejda.

– Till slut har man sålt även matsilvret och då kan man inte äta, säger Mikael T Eriksson.

De grönblåa vill även satsa på vidareutbildning och praktikplatser för att färre ska bli beroende av socialbidrag. Därför ska tio miljoner kronor satsas i social- och arbetsmarknadsnämnden. De kommer även att fortsätta arbetet med att genomföra Lagen om valfrihetssystem så att äldre senast 2018 själva ska kunna välja äldreboende.

Utöver detta kommer kommunen få 34 miljoner kronor i statsbidrag på grund av det ökade flyktingmottagandet. Det beräknas komma dubbelt så många nyanlända till Sundbyberg 2016 jämfört med 2015.

– Vi vill lyfta fram kultur och idrott och bygga spontanidrottsytor, det är bra för integrationen, säger Johan Storåkers (L).

Se oppositionens kommentarer till budgeten i början av nästa vecka.