Gröndalsskolan byggs ut – för en halv miljard

En av Gröndalsskolans byggnader. I dag är det en F-5-skola.
En av Gröndalsskolans byggnader. I dag är det en F-5-skola.
Den småskaliga Gröndalsskolan föreslås rivas – och ersättas med en helt ny skolbyggnad.
Totalt ska skolan kunna ta emot 900 elever.
På torsdag ska förslaget upp på politikernas bord.

Gröndalsskolan byggdes på 1950-talet och har sedan kompletterats med flera byggnader fram till 1999. Nu är skolan sliten – och för liten för växande elevkullar.
Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat finns det nu ett förslag om att riva de befintliga skolhusen och bygga en helt ny skolbyggnad.

Den nya skolan blir en F-9-skola och ska kunna ta emot nästan tre gånger så många elever som i dag.
För att skydda skolgården från Essingeledens dånande trafik ska fastigheten vara låg och långsträckt och fungera som en bullervall.
Om allt går enligt planerna ska en skola kunna stå färdig för inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

Svårigheter med projektet

Men det finns stora svårigheter med projektet, som beräknas gå loss på närmare en halv miljard kronor. Här är några av dem:

*Placeringen på en höjd gör det svårt med angöring till skolan

*Inom skoltomten finns en höjdskillnad på 15,5 meter, motsvarande fyra våningar

*Söder om tomten passerar Essingeleden där 160 000 bilar kör varje dag och där det sker transporter av farligt gods

*Norr om tomten ligger Ormbergets kända arbetarbostäder från tidigt 1900-tal som klassas som ett riksintresse.

Projektet innebär rivningar och sprängningar, vilket gör att eleverna måste evakueras under byggtiden. Var de ska vara framgår inte av förslaget. Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om upprörda Gröndalsföräldrar, som kräver att eleverna från Gröndalsskolan evakueras inom stadsdelen. Tidigare har staden nämnt fastigheten Kilaberg i Kransen som ett alternativ – ett förslag som inte fallit i god jord bland föräldrar.