Grönområdena krymper när staden växer – så stor är förändringen

Grönområdena minskar i takt med att staden växer.
Stockholms stads grönområden minskar.
Stockholm blir bara mer och mer grå i takt med att staden växer.
Den bebyggda marken har vuxit med mer än 116 kvadratkilometer sedan 2005 vilket krympt stadens grönområden.

Under de senaste två decennierna har Stockholm vuxit i en rasande fart – och det fortsätter den att göra.

Mellan 2005 och 2015 ökade den bebyggda marken med 15 procent. En ökning som motsvarar 116 kvadratkilometer eller drygt 11 600 fullstora fotbollsplaner.

– Vår studie visar att den bebyggda marken nu står i begrepp att gå om odlingsmark och bli det andra största nyttjandeområdet i länets landskap efter skog, säger KTH-professorn Yifang Ban som tagit fram siffrorna i ett pressmeddelande.

Grönområdena i Stockholms stad minskar.

Området runt Igelbäcken naturreservat i Stockholm, Sundbyberg och Solna kommun år 2003 och 2018.

Grönområdena försvinner

Ökningen har gjort att stadens grönområden krympt.

Störst andel grönyta 6,6 procentenheter, försvann från stadsdelen Kista-Rinkeby mellan 2005 och 2015. Minst från Norrmalm. Där minskade grönytan med 0,9 procentenheter.

– Den största ökningen av bebyggd mark och minskningen av grönområden har skett i de norra och södra utkanterna av Stockholms kommun. Under tidsperioden har den bebyggda marken ökat med 16 procent vid den buffertzon om 200 meter mot naturreservaten som finns, säger Dorothy Furberg som tillsammans med Yifang Ban står bakom studien.


Så mycket har grönområdena minskat 

Siffrorna visar andel grönområde per stadsdel.

Källa: Stockholm stad


De gröna kilarna försvinner

En av konsekvenserna av de krympande grönområdena är att de gröna kilarna, som de större naturområdena i Storstockholm kallas, minskat i omfång.

Detta har drabbat både Skarpnäck, Trångsund, Älta, och Järvakilen i anslutning till Igelbäckens naturreservat runt Stockholm, Sundbyberg och Solna kommun.

För att förhindra att de gröna kilarna delas upp i separata delar jobbar Länsstyrelsen för att stärka de utsatta områdena.