Grönska ersätter betong och asfalt

Bilias trista betong­palats och asfaltsträdgård ska bort.

I stället planeras ett nytt kvarter med alléer, aktivitetsstråk och en lummig stadsdelspark framför Stora Frösunda gård.

­Solnas lite trötta entré från E4 ska göras om. Utmed Frösundaleden planeras ett modernt och lite storslaget futuristiskt kvarter som döljer lummig grönska och prunkande alléer.

– Det blir cirka 700 nya lägenheter i området, säger planarkitekt Per-Anders Olsson vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Det nya kvarteret avgränsas av Kolonnvägen i väster, Frösundaleden i söder, ÅF-huset i öster och Stora Frösunda gård i norr. Framför gården planeras en lummig offentlig stadsdelspark.

Den i dag namnlösa gatan upp mot gården, mellan Bilia och ÅF, byggs om till en pampig allé.

– Där ska en eventuell förlängning av tvärbanan gå och sedan vidare utmed Frösundaleden mot Solna station, säger Per-Anders Olsson.

En eventuell tvärbanestation skulle då hamna mitt i allén, menar han.

Genom kvarteret planeras ett ”aktivitetsstråk” sträcka sig i öst-västlig riktning. Det blir kvarterets huvudstråk som ges karaktären av ett torg. Här blir utrymme för sport och lek så stråket blir livfullt.

– Det blir nytt, annorlunda och lite unikt för Solna. Det blir plats för bollspel, en basketplan och kanske pingisbord, säger Per-Anders Olsson som hämtat inspiration från Köpenhamn.

70 000 kvadratmeter har dessutom reserverats för handelsutrymmen. Bilias verksamhet kommer tillbaka till området, men i en anläggning som är mer anpassad till stadsmiljön.

I de första planerna föreslogs ett högt punkthus i korsningen Kolonnvägen-Frösundaleden, men den biten har skalats bort sedan Solnaborna fått säga sitt. Punkthuset har ersatts med ett stort öppet entrétorg som ska välkomna besökare.

Marken som nu förtätas, och enligt planen förskönas, är historisk. Sedan lång tid tillbaka har uppburna familjer – som Wijnblad, Montgomery-Cederhielm, d’Orozco och Sylvan bott i gården Stora Frösunda.

Det är från gårdens rika historia som de nya plats- och gatu- namnen ska hämtas, avslöjar utredningsingenjör Christer Joelsson.

Ännu är dock ingenting klubbat.

– Vårt förslag läggs fram på stadsbyggnadsnämndens möte den 20 juni. Det kan ju bli bakslag där, skojar Christer Joelsson.

Det blev inget högt torn i korsningen Frösundaleden-Kolonnvägen. I stället ska ett entrétorg välkomna besökare.