Grönska skövlad vid Jungfrudansen

Naken jord i stället för grönska mötte invånarna.
Naken jord i stället för grönska mötte invånarna.

JUNGFRUDANSEN Flera personer som nyligen upptäckte att buskaget vid infarten till Jungfrudansen skövlats har hört av sig till redaktionen.

– Man har tagit bort hela grönområdet, som fungerade som skydd mot trafiken. Det ser ut som ett kalhygge, säger en kvinna.

Även vid lekparken uppe i Jungfrudansen hade man rensat rejält i grönskan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört rensningarna.

– Vid infarten gör vi en större rensning nu för att minska otryggheten. Lite längre bort uppe på Jungfrudansen tar vi bort träd på grund av almsjukan, säger Kristin Andersson, stadsbyggnadschef.