Grönt ljus för nytt jättesjukhus

Huvudentrén till nya sjukhuset sett från Folkungagatan.
Huvudentrén till nya sjukhuset sett från Folkungagatan.
Ersta sjukhus har tagit ett stort steg mot att bli ett dubbelt så stort sjukhus – på bekostnad av att sjukhusparken byggs igen.
Trots grannars protester ger mark- och miljödomstolen klartecken till miljardbygget.

Ersta diakoni vill bygga om sitt sjukhus på Folkungagatan så att det blir ungefär dubbelt så stort. Det ska bland annat bli fler operationssalar och lokaler anpassade för modern sjukvård.

Huvudentrén sedd från Folkungagatan.

Ombyggnationen innebär att några av husen, där psykiatrin och hospice finns i dag, kommer att rivas. En annan konsekvens är att sjukhusparken till stor del kommer att byggas igen.

Grannar överklagat

Flera grannar har överklagat byggplanerna. Dels för att parken försvinner. Andra argument har varit att kulturmiljön försämras och att det nya sjukhuset blir för högt, vilket förändrar stadens front mot vattnet.

Nu har domen från mark- och miljödomstolen kommit – som ger Ersta diakoni rätt till att bygga sjukhuset.

– Vi är jätteglada. Det är ett jätteviktigt beslut, säger Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni.

Vad säger ni om kritiken att ni bygger igen sjukhusparken?

– Ersta diakonis främsta uppdrag är att ge vård och omsorg. Därför behöver vi prioritera vårdlokaler framför parkmiljö.

– Dessutom har vi ingen annan plats att bygga, vi äger inga andra tomter stora nog att rymma ett sjukhus, säger Stefan Nilsson.

Kostar inte kaffepengar

Ersta diakoni investerar runt 1,5 miljarder i det nya sjukhuset. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagat mark- och miljödomstolens dom, sista dag för det är den 8 juni.

Sett från Lilla Erstagatan.

Vid överklagan krävs dessutom ett prövningstillstånd för att ärendet ska tas upp i Mark- och miljööverdomstolen.

Stormat kring sjukhuset

Det har tidigare i år stormat kring Ersta sjukhus. Landstinget föreslog i ett tjänsteutlåtande att upphandla stora delar av kirurgin som bedrivs på Ersta, och därmed stänga ner delar av verksamheten.

Protesterna blev högljudda och politikerna valde att skjuta på beslutet.

Trots oron för framtiden för kirurgin på Ersta är det inget som hindrar miljardsatsningen för att bygga det nya sjukhuset.

Entréhallen i nya sjukhuset.

Hösten 2018 sätts spaden i jorden, om allt går enligt plan. Första patient kan tas emot tidigast 2021.

Fakta

Funnits på Söder sedan 1864

Ersta sjukhus är ett icke vinstsyftande sjukhus med olika specialistenheter som funnits på Erstaklippan sedan 1864. Här finns bland annat psykiatri, hospice och kirurgi.

Det nya sjukhuset ska bli 26 000 kvadratmeter, dubbelt så stort jämfört med i dag.

Entrén flyttas från Fjällgatan till Folkungagatan, som får ett nytt entrétorg med underjordiskt parkeringsgarage.

58 nya studentlägenheter planeras öster om Erstagatan.

Bygget berkänas dra igång 2018.

Källa: Ersta diakoni, Stockholm stad