Grönt ljus för bygget av nya Långsjöskolan

Långsjöskolan
En illustration visar hur den nya skolan kan komma att se ut.
Bygget av den nya Långsjöskolan i Segeltorp har försenats efter att grannar flera gånger överklagat detaljplanen. Men nu får bygget grönt ljus.

Behovet av fler skolplatser i Segeltorp har länge varit stort. I december 2017 antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för den nya Långsjöskolan, en skola med plats för 360 elever i årskurs F-3.

Men bygget av skolan har försenats gång på gång. Grannarna har flera gånger överklagat kommunfullmäktiges beslut. De boende i området har bland annat kritiserat kommunens trafiklösning med oro för att det ska bli ökad trafik på villagatorna.

I maj 2019 överklagade grannarna till mark- och miljööverdomstolen. Nu har kommunen fått beskedet att mark- och miljööverdomstolen inte kommer att ta upp ärendet och bygget får därmed klartecken.

Ny parkering byggs

För att undvika en stor trafikökning i området ska en ny parkering byggas vid Häradsvägen. En ny gångväg kommer också att anläggas längs Hagvägen och Ålyckevägen för att barnen ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt.

– Tanken är att man ska lämna av eleverna vid Häradsvägen och att de därefter ska gå, säger Åsa Tjusberg, exploateringsingenjör och projektledare för bygget.

Senare kan det också bli aktuellt med trafikhinder och andra åtgärder för att förhindra den oönskade trafiken på smågatorna.

Ska sätta upp grodhotell

Kritiken mot detaljplanen har även handlat om att skolan ska ligga intill Gömmarens naturreservat. Kommunen kommer därför att vidta åtgärder för att bevara naturvärden i området.

– Det ska sättas upp ett grodhotell, en groddamm och fågel–och fladdermusholkar i naturreservatet. Vi ska också bevara särskilt värdefulla träd inom området, säger Åsa Tjusberg.

Det förberedande arbetet på platsen väntas preliminärt dra i gång i höst. Förhoppningen är att den nya skolan ska stå klar hösten 2022.