ANNONS

Grönt ljus för byggstart på Årstafältet

Flygbild över första etappen.
Flygbild över första etappen.
De klagande fick inget gehör hos Mark-och miljööverdomstolen.
I september tas ett första spadtag för bygget på Årstafältet.
ANNONS

Mark- och miljööverdomstolen beslutade nyligen att inte bevilja prövningstillstånd till dem som överklagat. Det betyder att Årstafältets första etapp med drygt 1 000 lägenheter, butikslokaler och förskolor kan börja byggas.

Under hösten ska en entreprenör upphandlas och markarbeten dras igång.
Den 2 september klockan 11-16 bjuder staden in till ett första spadtag. Representanter för staden och byggherrarna finns då på plats för att berätta om sina byggprojekt.