ANNONS

Grönt för bidrag till skolresor

ANNONS

VÄRMDÖ Kommunen har tagit fram riktlinjer för avgifter i skolan. I de nya riktlinjerna uppges att studieresor, studiebesök eller aktiviteter under friluftsdagar sammanlagt inte får kosta mer än 500 kronor per elev under ett läsår.

Värmdö kommun an­ser dock att frivilliga bidrag i samband med skolresor och liknande aktiviteter är en annan sak. Så länge aktiviteterna är öppna för alla och det är tydligt att bidragen är frivilliga, motsätter sig kommunen inte att skolorna i enstaka fall ber föräldrar om pengar.