Grönt ljus för nya hyresrätter i Björkhagen men…

Svenska Bostäder vill bygga 80 hyresrätter i ett delvis brant markområde mellan Falsterbovägen och Halmstadsvägen i Björkhagen. Först måste dock garagelängan där bort. Stockholms stad ska driva uppsägningen av tomträtten för garaget i domstol. Svenska Bostäder planerar byggstart tidigast till år 2020 och inflyttning två år senare.
Svenska Bostäder vill bygga 80 hyresrätter i ett delvis brant markområde mellan Falsterbovägen och Halmstadsvägen i Björkhagen. Först måste dock garagelängan där bort. Stockholms stad ska driva uppsägningen av tomträtten för garaget i domstol.
Svenska Bostäder vill bygga 80 hyresrätter i Björkhagen. Exploateringsnämnden har nu gett grönt ljus för upplåta marken.  Först måste dock en garagelänga på platsen rivas. Men för det krävs domstolsbeslut.

Svenska Bostäder har siktet inställt på att bebygga ett delvis brant markområde mellan Falsterbovägen och Halmstadsvägen. Exploateringsnämnden sa vid senaste sammanträdet ja till att upprätta ett markanvisningsavtal med Svenska Bostäder.

För att bygga bostäder på den här marken krävs en ny detaljplan. Då kommer byggnadernas utformning att granskas närmare. Marken har dock i områdesprogrammet för Hammarbyhöjden-Björkhagen, som godkändes i somras av stadsbyggnadsnämnden, pekats ut som lämplig för bostäder.

Svenska Bostäders markanvisning kommer gälla med villkor att det blir möjligt att riva garagelängan som nu står på delar av marken. Stockholm stad har sagt upp den aktuella tomträtten, men eftersom tomträttsinnehavaren satt sig på tvären väntar en domstolsprocess. Enligt exploateringskontoret finns ingen tidigare rättspraxis så utfallet är osäkert.

Marken ska även i fortsättningen upplåtas med tomträtt. Byggstart för Svenska Bostäder kan bli aktuellt tidigast år 2020 och inflyttning två år senare. Exploateringskontoret har bedömt att Svenska Bostäders projektförslag är ” lämpligt utifrån lägenhetsantalet i relation till andra förslag” från konkurrenter.