ANNONS

Grönt ljus för jätteprojekt vid Islandstorget

I den första etappen ska 523 bostäder byggas vid Islandstorget och längs Blackebergsvägen.
I den första etappen ska 523 bostäder byggas vid Islandstorget och längs Blackebergsvägen.
354 bostadsrätter planeras i den första etappen...
354 bostadsrätter planeras i den första etappen...
Kommunfullmäktige beslutade i går att anta detaljplanen för över 500 bostäder vid Islandstorget.
ANNONS

Nya Islandstorget är den första etappen i ett jätteprojekt som innebär att området mellan Södra Ängby och Blackeberg förtätas och på så vis suddar ut gränserna mellan stadsdelarna.

I korthet innebär detaljplanen, som nu har klubbats i kommunfullmäktige,  att 523 nya bostäder byggs. 354 av dessa kommer att vara bostadsrätter, 118 hyresrätter, 60 blir studentlägenheter och resterande 10 blir gruppboenden. Utöver det byggs en förskola med fyra avdelningar, ett nytt klubbhus vid Ängby södra bollplan och ett nytt parktorg intill Islandstorgets tunnelbanestation.

Vid Islandstorget planeras det bland annat för 60 studentlägenheter. Illustration: Lindberg Stenberg

När planförslaget gick ut på samråd i slutet av 2015 kom 66 yttranden in. Framförallt var det kulturhistoriska värden, den täta bebyggelsen och trafik – och parkeringssituationen som mötte kritik.

Staden menar dock att det kollektivtrafiknära läget i kombination med att garage kommer byggas under samtliga kvarter väger upp när det gäller trafik- och parkeringsfrågorna.

När det gäller de kulturhistoriska värdena i området medger man att det kommer få vissa negativa konsekvenser, men att möjligheten att bygga bostäder den här gången vägt tyngre.

118 hyresrätter blir det. Den nya bebyggelsen kommer göra området till en tätare stadsdel. Illustration: Lindberg Stenberg

”Den täta strukturen kommer att ge vissa negativa konsekvenser vad gäller de kulturhistoriska värdena på platsen, främst på grund av att den nya bebyggelsens skala avviker något från omgivningens terränganpassning. Här har det kollektivnära läget och möjligheten att skapa fler bostäder vägt tyngre”, går att läsa i den antagna detaljplanen.

ANNONS

För att väga upp för  den täta bebyggelsen kommer man att bygga på ett sätt som gör Ängby kyrka mer framträdande samt hålla ett ”respektavstånd” till annan värdefull arkitektur.

Nu när beslutet om den första etappen är klubbat fortskrider arbetet med etapp 2 och 3. Då planeras det bland annat för 380 bostäder längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken.