Grönt ljus för 57 lägenheter i Bandhagen

Färgfilmen Bandhagen
Bebyggelsen mot Trollesundsvägen sedd från Gryckbovägen.
57 lägenheter ska byggas på naturmark vid korsningen Trollesundsvägen/Gryckbovägen i Bandhagen.
De ska skapa "en tydlig entré" till området.
Nästa torsdag antar stadsbyggnadsnämnden detaljplanen.

Nu är det klart. Nästa torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden anta detaljplanen för Färgfilmen 1 i Bandhagen. Marken vid korsningen Trolesundsvägen/Grycksbovägen, sydost om Bandhagens centrum, är markanvisad till Familjebostäder. Där ska bygga 57 hyresrätter inklusive LSS-boende med underbyggt garage.

Bostadshuset utgörs av ett lamellhus i vinkel som följer formen på tomten. Huset ska vara anpassat till Bandhagens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse genom sin nedtrappning av takfoten, färgsättning och detaljer som exempelvis burspråk.

Marken ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Familjebostäder.

De flesta kringboende som lämnat synpunkter önskar att fler träd sparas och att bebyggelsen minskar i höjd och volym.

Marken är idag naturmark. Men stadsbyggnadskontoret anser inte att marken har några särskilda rekreations- eller naturvärden som hindrar exploatering.