Min lokala hjälte

Grönt ljus för över 100 nya lägenheter i Mariehäll

Bällstavägen Mariehäll
Så här kommer det med största sannolikhet att se ut i Mariehäll, där Bällstavägen möter Kratsbodavägen, inom några år.
Exploateringskontoret ger tummen upp för 108 nya lägenheter i Mariehäll.
Den slutgiltiga detaljplanen förväntas antas om några veckor och byggstart beräknas till nästa år.

Nästa år kan bygget av totalt 108 nya bostäder påbörjas utmed Bällstavägen i Mariehäll. Exploateringskontoret har gått med på sälja tomten Mariehäll 1:10 samt 1:62 till Veidekke, som tänker bygga bostadsrätter i hus om 4-10 våningar i kvarteret. Husen kommer att få butikslokaler i bottenplan, och delar av gatan kommer att byggas om.

Stockholm stad säljer marken i fråga till Viedekke för totalt 66 miljoner kronor. Detaljplanen för området kommer med största sannolikhet att antas vid exploateringsnämndens sammanträde den 10 november, och byggstart kan i så fall ske redan nästa år.