Grönt ljus att bygga ut skola

Solhem Stadsbyggnadsnämnden beslutade i torsdags att ändra detaljplanen för att göra det möjligt för Solhemsskolan att expandera.

Nämnden konstaterar att platsen kan störas av Mälarbanans breddning och att lermarken gör det svårare att bygga, men vill ändå prioritera skolans utveckling.

I dag finns flera byggnader med tillfälligt bygglov på skolgården vilka nu ska kunna ersättas med permanenta hus.