Grönt ljus för ­flyktingboende

Lidingö Boendet för ensamkommande flyktingbarn på Lidingö får godkänt av Socialstyrelsen. Verksamheten uppfyller gällande lagstiftning i de delar av lagen som Socialstyrelsen nyligen granskade på boendet.

Då kom det bland annat fram att ungdomarna överlag är nöjda med boendet och att de tycker personalen är bra. De har också egna rum och är nöjda med rummen, enligt de intervjuer som gjorts.