Grönt ljus för 40 borätter

VÄSTERTORP Byggbolaget Åke Sundvall projekt AB har anvisats mark för att bygga 40 bostadsrätter vid korsningen Vasaloppsvägen-Personnevägen.

Området består i dag av grönytor längs gatan och gränsar till stråket Mellanbergsparken. Enligt politikerna, som sa ja till mark- anvisningen i förra veckan, är det lämpligt att bygga bostäder där.

Andelen bostadsrätter i Västertorp är i dag 36 procent av lägenhetsbeståndet.