ANNONS

Grönt ljus för badvatten i Mälaren

Fritt fram för bad i Mälaren!
Fritt fram för bad i Mälaren!
Både Mälarhöjdsbadet, Sätrastrandsbadet och Johannesdalsbadet har badvatten som är tjänligt. Det visar de vattenprover som miljöförvaltningen lät göra i början av juni.
ANNONS

Proverna visar på låga halter av tarmbakterierna e.coli och intestinala enterokocker. Därför får de tre badplatserna betyget ”tjänligt”, vilket betyder att det går utmärkt att bada.

Badvatten kan också få betyget ”tjänligt med anmärkning”, vilket innebär att bakteriehalterna är något högre men att det inte finns risk för sjukdom vid bad, och ”otjänligt”, som innebär att man bör avstå från att bada.

Provtagningen går till på samma sätt i hela EU.