Grönt ljus för det nya stationshuset

City Snart klubbas Citybanans nya stationshus i hörnet Vasagatan-Klarabergsgatan. Den föreslagna byggnaden har kritisterats för att vara för stor och hög, men nämnden anser att det omarbetade förslaget smälter in i miljön på ett bra sätt och att det tar hänsyn till kulturhistoriska värden.

Det är ännu inte bestämt vad fasaden får för färg och vilket material som ska användas. Det ska först stämmas av med kommunen.

Ovanpå stationen byggs cirka 400 hotellrum och 20 bostäder. Den befintliga byggnaden där Scandic hotel i dag huserar ska rivas.

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt förslaget och överlämnar det nu till kommunfullmäktige för antagande.