Grönt ljus för dricksvattnet i Värmdö

Nya provsvar som kommit till Värmdö kommun bekräftar att vattnet i Värmdö kan drickas igen utan att det finns risk för människors hälsa. I och med det tas den tidigare kokningsrekommendationen bort.

Rekommendationen om kokning infördes fredag 26 augusti efter att Nacka kommun vid en rutinprovtagning upptäckt att det fanns koliforma bakterier i vattnet i Saltsjö-Boo. Bakterierna hittades i den ledning som därefter fortsätter in i Värmdö kommun.

Lars Öberg, chef för Samhällsbyggnad och tillväxt, berättar:

– I fredags stängde vi av vattnet i den aktuella ledningen med påverkat vatten. Vi har sedan dess löpande tagit prover under hela helgen på olika ställen i kommunen. Värdena från provtagningarna har stadigt visat bättre och bättre resultat. Vi har nu två bekräftade provsvar, tagna med ett dygns mellanrum, som visar att vattnet är hälsosamt att dricka, säger han.

Det är ännu inte klarlagt varifrån bakterierna kommer, men de aktuella proverna visar att vattnet i hela Värmdö är drickbart och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Den aktuella ledningen med påverkat vatten är ännu inte i drift. Först ska den spolas och sedan tas nya prover som ska ge godkända värden innan den kan användas igen.

Läs mer om hur vattnet påverkats i Nacka här.