Grönt ljus för Farstaprogram

Parkeringen på Storforsplan blir bostadskvarter, en av många förändringar enligt progremmet Tyngdpunkt Farsta.
Parkeringen på Storforsplan blir bostadskvarter, en av många förändringar enligt progremmet Tyngdpunkt Farsta.
Byggprogrammet Tyngdpunkt Farsta godkändes igår av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Mitt i Söderort kunde redan för två veckor sedan berätta om den omarbetade versionen av Tyngdpunkt Farsta-programmet. Nu har även politikerna sagt sitt, och det blev inga ändringar jämfört med det förslag vi skrev om i tidningen.

Moderaterna och Liberalerna föreslog visserligen att höjden på den föreslagna skyskrapan vid tunnelbanan skulle vara oförändrad (i den omarbetade versionen av programmet har huset krympts till omkring 10-11 våningar) och att bebyggelsen i det så kallade parkkvarteret borde vara tätare. Men den rödgröna majoriteten beslutade enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

I beslutstexten la de rödgröna till att de vill fortsätta arbeta för att Farstas gröna kvaliteter bevaras, att det är viktigt med idrottsytor samt att man tillsammans med ägarna till campingstugorna i Karlsvik ska arbeta för att så många som möjligt kan bevaras eller flyttas.

Här kan du läsa den förra artikeln om Tyngdpunkt Farsta: http://mitti.se/sa-blir-nya-farsta/