Grönt ljus för flyktingbostäder

Brottby allé.
Brottby allé.
Nu har paviljongerna i Ekskogen och Brottby fått bygglov. Men ej klart för paviljonger i centrum.

Det beslutades av samhällsbyggnadsnämnden i går kväll.

– Det fanns en mängd frågetecken som vi hade fått svar på. Därför kunde vi godkänna bygglovet igår, säger Ylva Mozis, (L), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Bland annat har det handlat om vattentrycket i Ekskogen och Natura 2000 området i Brottby. Båda saker som oroat boende.

Länsstyrelsen konstaterade tidigare att kommunen, när bygget i Brottby började förberedas skadade träd i Brottby allé som både har biotopskydd och skyddas av EU:s naturskydd Natura 2000.

Kommunen har nu sökt och fått dispens hos länsstyrelsen för att bygga trots Natura 2000-skyddet. Dock slipper man inte polisanmälan för att bygget startades utan dispensen.

Kommunen räknar med att båda byggloven kommer att överklagas.

Hembygdsföreningens styrelse i Brottby meddelar att de kommer att överklaga beslutet eftersom de anser att intrånget i riksintresset för kulturminnesvård är för omfattande.

Förutom de fyra paviljongerna i Brottby och Ekskogen ska kommunen bygga ytterligare två paviljonger centralt i Vallentuna. Var de ska ligga är inte klart.

– Nästan all mark centralt är detaljplanelagd, säger Ylva Mozis (L).

Att ändra en detaljplan innebär en längre process.