grönt ljus för ny återvinningscentral

Stockby Bygglovet för Returparken i Stockby industriområde har vunnit laga kraft efter att ha blivit överklagat. Sörab kan nu sätta igång att bygga anläggningen som ersätter återvinningscentralen nästa år. Returparken blir större och fler anställda ska hjälpa till att sortera rätt och även återanvända det som är möjligt. För att inte groddjur och salamandrar ska bli överkörda läggs en grodtunnel under Stockbyvägen.