Grönt ljus för nya hus vid Råstasjön

De fem höghusen får alla olikfärgade fasader.
De fem höghusen får alla olikfärgade fasader.

ARENASTADEN Staden har beviljat bygglov för de två sista höghusen intill Friends Arena i Arenastaden. Husen blir, precis som de tre befintliga, flerbostadshus i 22 våningar med 146 lägenheter per hus. Storleken på bostäderna varierar mellan 1 till 5 rum och kök.

Husen innehåller även lokaler för kontor och handel.

– Det här är de två sista av de fem höga hus som kommer ligga dikt an mot själva arenan. Därmed förstärks ytterligare Arenastaden som ett blandat område med bostäder, arbetsplatser, handel och evenemangslokaler, säger Torsten Svenonius (M), kommunalråd ­ och ordförande i byggnadsnämnden.