Grönt ljus för Nya Slussen

Slussen Arbetet med Nya Slussen tog ett steg vidare i förra veckan när borgarrådsberedningen, alltså borgarråden i Stockholms stad, föreslog att kommunstyrelsen godkänner expertgruppens rapport om Nya Slussen. Rapporten presenterades tidigare i vintras och slog bland annat fast att varken rekonstruktion eller renovering av den nuvarande Slussenkonstruktionen är något alternativ.

Borgarråden ger också grönt ljus åt överenskommelsen om finansieringen av bussterminallösningen.