Grönt ljus för Slussen – byggstart nästa år

Miljardbygget nya Slussen får grönt ljus och drar igång redan nästa sommar. Men frågan om den nya bussterminalens framtid är inte löst.

Förra veckan bestämde den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm sig: Det blir ett nytt Slussen.

Trots att det saknas detaljplan för den framtida bussterminalen som är tänkt att ligga i Katarinaberget och att projektet fått hård kritik från flera håll får det klartecken, efter expertgruppens utredning.

Det innebär att bygget kan sätta igång redan nästa sommar.

– Den bedömning som expertgruppen gjorde var att genomföra Slussenprojektet. De föreslog vissa förändringar i bland annat gång- och cykeltrafiken och med dessa gjorda anser vi att vi kan gå vidare, säger Daniel Helldén (MP) trafikborgarråd i Stockholm.

Men frågetecknen är många. Det finns markägare som protesterat mot hur vattennivåerna påverkas och som vänt sig till Högsta domstolen för prövningstillstånd. Men den största stötestenen är den framtida bussterminalen. Detaljplanen stoppades 2013 i domstol och en ny plan kan komma att överklagas.

Men majoriteten är övertygad om att det blir bussterminal i Katarinaberget.

– Vi har fattat ett beslut tillsammans med landstinget och Nacka och Värmdö kommuner om att bygga bussgaraget i berget, så en detaljplan kommer att gå ut på samråd och prövas i laga ordning, säger Daniel Helldén.

Även biträdande finansborgarråd Jan Valeskog (S) är övertygad om att detaljplanen godkänns.

– Vår bedömning är att lokaliseringen i Katarinaberget tydligt kommer att framstå som det bästa alternativet och även att miljödomstolen kommer att dela den uppfattningen, skriver Jan Valeskog i ett mejl till Mitt i.

Flera fastighetsägare i området är kritiska och har tidigare meddelat att de inte tänker tillåta något bygge, vilket gör att staden kan tvingas försöka tvångsförvärva delar av området.

Och Tor Edsjö från Slussen Plan B menar att det riskerar att dra ut på tiden och bli ett misslyckande.

– Man kommer att ha halva projektet klart medan den andra halvan har en obestämd framtid eftersom stora delar inte kan byggas förrän man byggt den nya bussterminalen, säger han.

Fakta

Många turer kring Slussens framtid

Detaljplanen för Slussen godkändes 2013. Men samma år fick planen för bussterminalen nobben av Mark- och miljööverdomstolen.

Den nya rödgrönrosa majoritetens oberoende expertgrupp har granskat Slussenbygget. Deras rapport föreslog en rad förändringar.

Nu beräknas bygget starta sommaren 2016.

En ny detaljplan för bussterminalen väntas vara klar för samråd i höst.

Källa: Stockholms stad