Grönt ljus för Järvabadet

Visionsbild till Järvas utomhusbad vid Eggeby gård. Foto: Stockholms stad
Visionsbild till Järvas utomhusbad vid Eggeby gård. Foto: Stockholms stad
Här vid Eggeby gård planeras badet. Foto: Stockholms stad
Här vid Eggeby gård planeras badet. Foto: Stockholms stad
Nu är det klart: bygget för utomhusbadet på Järvafältet blir av. Men som Mitt i tidigare berättat blir kostnaden 80 miljoner dyrare än beräknat.
– Anledningen är främst kompetensbrist på byggmarknaden, säger Jan Valeskog (S), ordförande i fastighetsnämnden.

Badet var från början beräknat att kosta 230 miljoner kronor. Men slutnotan hamnar i stället på 310 miljoner, något som Mitt i tidigare berättat om.

LÄS ÄVEN: Blir 80 miljoner dyrare

Anledningar till ökningen beskrivs i fastighetsnämndens genomförandebeslut och några som lyfts fram är att det krävs större ytor för teknisk utrustning – som vattenrening och ventilation. Samt att säkerheten inom området har behövt stärkas.

– Det är särskilt svårt när det gäller just byggandet av bad. Det finns få med kompetensen på byggmarknaden och brist på resurser, något som gör att kostnaderna ökar, säger fastighetsnämndens ordförande, Jan Valeskog (S).

– Det är såklart trist på flera sätt, att det blir dyrare påverkar ju övriga planerade projekt. Men det är så här det ser ut i hela landet när det ska byggas bad just nu.

I budgetkalkylen finns en bedömd kostnad på tolv miljoner kronor för vägar, cykelbanor eller infrastruktur. Allt för att göra badet så tillgängligt som möjligt. Men i projektet finns inga medel säkrade för dessa åtgärder, något som oppositionen med Richard Bengtsson (L) och Henrik Sjölander (M) i spetsen ställer sig frågande till i sitt partiuttalande efter beslutet. De vill se att pengarna säkerställs så att badet blir så tillgängligt som möjligt för barnfamiljer.

I budgeten ingår inte heller kostnaden för täckningen av bassängerna. I det ärendet kommer ett separat beslut om kostnad att tas.

Räknar med anbud

Badet kommer bestå av tre bassänger – en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng för de yngre barnen. Byggstart är planerat till våren 2018, men även här är oppositionen kritiskt i sitt uttalande. De tycker att det finns risker med de skenande kostnaderna och att risken finns att ingen vill ta sig an uppdraget.

Men trots kritiken tror Jan Valeskog på en snabb upphandling.

– Bygget av utomhusbadet är så pass attraktivt att vi räknar med anbud.

Om allt går som planerat är förhoppningarna att öppna till badsäsongen 2019.