Grönt ljus för modulhus i Grimsta

Här, på parkeringen söder om Vällingbyrondellen, ska de tillfälliga modulhusen byggas.
Här, på parkeringen söder om Vällingbyrondellen, ska de tillfälliga modulhusen byggas.
Nu har bygglovet för modulhusen för nyanlända i Grimsta vunnit laga kraft. Sista instansen Mark- och miljööverdomstolen väljer att inte ta upp ärendet.

Stadsbyggnadsnämnden beviljade det tillfälliga bygglovet för modulhusen i Grimsta, söder om Vällingbyrondellen, tidigare i år. Huset ska få ungefär 50 lägenheter för familjer och vuxna med uppehållstillstånd.

Efter flera överklaganden har bygglovet nu vunnit laga kraft.

– Vi har fått besked om att Mark- och miljööverdomstolen har valt att inte ta upp överklagan av det beviljade bygglovet, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända i Stockholms stad.

Vänligen

Anna Mölgård