ANNONS

Grönt ljus närmar sig för 150 nya bostäder i Dalen

Illustration av det planerade studentbostadshuset.
Det planerade studentbostadshuset, sett från Sandsborgs tunnelbanestation.
Den 28 november tar stadsbyggnadsnämnden beslut om 150 nya bostäder i Dalen. Bostäderna ska fördelas på 100 hyresrätter och 50 studentbostäder.
ANNONS

Förslagen som gäller 100 hyresrätter och 50 studentbostäder i Dalen har varit ute på samråd och granskning sedan 2017, och nu väntas planförslagen antas av stadsbyggnadsnämnden.

150 nya bostäder på gång i Dalen

Fastigheten Dalen 21 där de 150 bostäderna planeras är idag ett parkeringsdäck under jord – som föreslås rivas. Förhoppningen är att bygget ska skapa en mer välkomnande entré till Dalen centrum.

Förlorad grusplan ska kompenseras

Bygget av studentbostäderna har tidigare väckt stark kritik, då bygget innebär att grusplanen norr om Dalens centrum försvinner – en av de få ytor för spontanidrott som finns i Dalen. Stadsbyggnadskontoret föreslår att en mindre bollplan byggs vid det blivande studentbostadshuset – för att kompensera den förlorade planen.

Den 28 november tas båda ärendena upp i stadsbyggnadsnämnden.