Ja till separata kvinnosim – i vissa fall

Skärholmens simhall har separat kvinnosim sedan 1996.
Skärholmens simhall har separat kvinnosim sedan 1996.
Det är befogat att ha separata kvinnosim i Skärholmens och Tenstas simhallar. Det slår Diskrimineringsmannen (DO) fast, efter att ha utrett frågan sedan i vintras.

I sitt beslut slår DO fast att huvudprincipen ska ska vara likabehandling mellan könen i sim-och idrottshallar. Diskrimineringslagen tillåter bara undantag från detta i särskilda fall. I sin tolkning av lagen menar DO att de separata kvinnotiderna i Skärholmen och Tenstas simhallar utgör sådana särskilda fall.

Syftet med kvinnsimmen där är att öka simkunnigheten och göra det möjligt för kvinnor, som av religiösa eller kulturella skäl inte vill bada tillsammans med män, att delta i simhallarnas aktiviteter. Detta syfte är berättigat och överensstämmer med lagen, meddelar DO i beslutet som blev offentligt i går.

DO lutar sig mot den undantagsbestämmelse som finns i diskrimineringslagen och som ger ett visst utrymme för att behandla män och kvinnor olika i tillhandahållandes av tjänster och bostäder. Om syftet är berättigat och de medel som används lämpliga föra att uppnå syftet är det legitimt att behandla könen olika, enligt lagen. I sitt beslut framhåller dock DO att detta undantag ska tillämpas restriktivt.

DO började utreda frågan efter vinterns heta debatt om könsseparerade öppetidet i simhallar. Tillsynen gällde kommunerna Malmö och Stockholm. Skärholmens simhall har kvinnosim sedan 1996 och Tensta sedan 1997. ”för kvinnor och flickor som av kulturella eller religiösa skäl inte vill eller kan besöka anläggningen samtidigt som män” (citat ur protokoll från idrottsnämnden). Uppföljningar har visat att det betyder mycket för kvinnors hälsa.