Grönt ljus för Värmdös VA-utbyggnad

Värmdö kommun får ett grönt lån för att bygga ut VA-nätet. Foto: Värmdö kommun
Värmdö kommun får ett grönt lån för att bygga ut VA-nätet. Foto: Värmdö kommun
Nu beviljas Värmdö kommun ett så kallat Grönt lån på 514 miljoner från Kommuninvest för utbyggnaden av det kommunala VA-nätet mellan 2007 och 2017.

Genom utbyggnad av det kommunala VA-nätet kan god dricksvatten- och grundvattenkvalitet säkras i Värmdö kommun samt genom anslutning till Käppala reningsverk 2009 kan avloppssystem med god kapacitet och reningsgrad tryggas. För detta blir nu 514 miljoner Grönt lån av Kommuninvest.

Investeringen innefattar VA-utbyggnaden mellan 2007 och 2017 och innebär inte att nytt lån tas utan att redan tagna lån kan öronmärkas som en hållbar investering. Inför den fortsatta utbyggnaden av VA-nätet i Värmdö kommun kommer ännu mer av finansieringen kunna märkas som Grönt lån-projekt.

Gröna lån blir ett verktyg som förenar ekonomi och miljö

– Det här är ett av de sätt som vi i Värmdö kommun kan arbeta för att investera hållbart och göra skillnad för miljön. Gröna lån blir ett verktyg som förenar ekonomi och miljö, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Pengarna som används för att finansiera Gröna lån kommer från placerare som vill finansiera hållbara investeringar och som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön.