Grubbensdammen är full av alger

Nytagna bilder visar den igenväxta dammen.
Nytagna bilder visar den igenväxta dammen.
Nytagna bilder visar den igenväxta dammen.
Nytagna bilder visar den igenväxta dammen.
Betydligt mer klart var vattnet förra sommaren.
Betydligt mer klart var vattnet förra sommaren.
Dammen vid Kungsholms strand mellan Sankt Eriksbron och Barnhusbron är i år full av alger och vegetation.
– Uppenbarligen har de som ska sköta den inte gjort det, säger Elisabet Carlsson som bor i området.

Har du noterat att det är ovanligt mycket växtlighet i dammen nedanför Grubbens trädgård på Kungsholms strand? Du är i så fall inte ensam.

Den grunda dammen är i det närmaste igenväxt i år.

– Jag har varit där med mitt barnbarn som varit på besök tidigare somrar och då har det varit klart vatten. När vi var där i år märkte vi att det var fullt av alger, säger Elisabet Carlsson.

– Nånting har hänt i den där dammen och uppenbarligen har de som ska sköta den inte gjort det, fortsätter hon.

Trafikkontoret ska se till att Grubbensdammen hålls efter men de ansvariga där är på semester. Magnus Björkman som är parkingenjör vid norra innerstaden rycker in och svarar på våra frågor i deras ställe.

– Man tar ju vatten direkt från kanalen och då kan det bli lite växtlighet. Men jag har fått besked från dammentreprenören att de ska åka dit och se om det är något man behöver göra, säger han.