Grundskola får bakläxa för jobb mot kränkning

JÄRFÄLLA En grundskola har fått ett föreläggande av Skolinspektionen att senast den 13 februari 2014 vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling.

Beslutet har fattats efter en anmälan 2012 från en förälder vars barn utsatts för kränkning.

Skolinspektionen ansåg att grundskolans uppföljning varit bristfällig då det inte framgick vilken effekt skolans åtgärder haft.