Min lokala hjälte

Grundskola granskas ­efter anmälan

Upplands Väsby Skolinspektionen kräver att en grundskola i Väsby yttrar sig om en elevs skolsituation.

I maj fick myndigheten en anmälan och har nu beslutat att inleda en granskning. I ­anmälan sägs att eleven inte får sin rätt till anpassad studie­gång tillgodosedd under låsåret 2012/203.

Skolinspektionen ställer vissa frågor till skolledningen, bland annat huruvida eleven själv fått komma till tals.

Myndigheten kräver svar från företaget som äger skolan innan man fattar beslut i ärendet.