Ny grundskola planeras vid Hökarängsbadet

Smita ner på rasten och ta ett dopp?
Smita ner på rasten och ta ett dopp?
Hökarängsbadet.
Hökarängsbadet.
Nya skolan kan få 580 elever.
Nya skolan kan få 580 elever.
En ny gundskola för låg- och mellanstadiet ska byggas intill Hökarängsbadet i området Karlsviks strand.
Dessutom utreds en friluftsgård vid badet – med Hellasgården som inspiration.

När Farsta växer behövs fler skolor. Nu föreslår exploateringskontoret att en av dem byggs vid campingstugeområdet Karlsviks strand, bara 100-talet meter från Hökarängsbadet.

Enligt förslaget blir det en f-6 skola för cirka 580 elever.

– Från början var planen att bygga två fullstora skolor i Telestaden. Men där är tomterna ganska små. Nu planerar vi istället för tre lite mindre skolor. Det är lämpligt att en av dem hamnar på östra sidan om Nynsävägen – eftersom det ska byggas många bostäder där också, säger Jesper Skiöld, projektledare på exploateringskontoret.

Skolan planeras intill Perstorpsvägen vid infarten till badet. Ellevios fördelningsstation som ligger där idag ska flyttas.

I området Karlsviks strand planeras även:

*550 bostäder

*Två förskolor

*Ett fristående parkeringshus och ett p-garage (under skolan)

*En strandpark vid Drevviken

För att ge plats för detta rivs ett antal av de gamla campingstugorna i området. 50 av ursprungliga 84 stugor blir dock kvar, uppger exploateringskontoret.

Bild från campingstugeområdet i skogen vid Karlsviks strand.

Nytt Hellasgården vid Drevviken?

En annan högintressant idé i samma område är att bygga en friluftsgård vid Hökarängsbadet, med inspiration från Hellasgården. Mitt i Söderort skrev om idén 2016 och den utreds fortfarande.

– Hökarängsbadet är en väldigt populär plats både sommar- och vintertid. Vi vill pröva möjligheten för en friluftsgård och har en diskussion med fastighetskontoret. Hur den skulle utformas är för tidigt att säga. Men Hellasgården är absolut en inspiration, säger Jesper Skiöld.