Grundskola stoppas i sista sekund

Skolan stoppas.
Skolan stoppas.
Det blir ingen F-6-skola vid Marabouparken i höst. 140 elever hade tackat ja till en plats.

F-6-skolan Novia Engelska skolan skulle öppna på Löfströms allé i höst. Men nu får skolan nej från kommunen. Orsaken är den planerade skolgårdens läge invid Marabouparken.

– Det är tråkigt att två intressen krockar, men parken är så skyddsvärd att det inte är okej att ha skolgård där, säger byggnads- och tillståndsnämndens ordförande Lars Lindgren (MP).

Enligt Novia Engelska skolans ledning har 140 elever tackat ja till en plats på skolan i höst. De får nu möjlighet att söka om till Årstadal, där skolan finns idag. Novia Engelska skolan säger till Mitt i Sundbyberg att de nu letar efter andra lokaler i Sundbyberg, med förhoppningen att kunna starta i 2018.

Lars Lindgren säger att Novia sökte om tillfälligt bygglov för skola i januari och att ärendet hanterats skyndsamt.

I framtiden kan detaljplanen runt Marabouparken ändras och tillåta verksamhet som idag inte är godkänd. I processen med nedgrävningen av järnvägen ser kommunen just nu över framtida användning för området kring parken.