Grundskolan ska spara 18 miljoner

Kent Jonsson på Balingsnässkolan ser med oro på de troliga besparingarna.
Kent Jonsson på Balingsnässkolan ser med oro på de troliga besparingarna.
Balingsnässkolan.
Balingsnässkolan.
Kent Jonsson, biträdande rektor på Balingsnässkolan.
Kent Jonsson, biträdande rektor på Balingsnässkolan.
Efter förskolekrisen – nu kan grundskolorna i Huddinge tvingas till kraftiga besparingar.
I kväll väntas politikerna klubba igenom att 17,7 miljoner kronor ska sparas in, med start i år.
– Det är tufft redan i dag. Besparingar kommer att få negativa konsekvenser och det slår inte bara mot de svaga eleverna, säger Kent Jonsson, biträdande rektor på Balingsnässkolan.

Fler elever, sammanslagna klasser, färre elevassistenter och mindre tid att ge barn undervisning i små grupper.

Plus – en ”effektiviserad” fritidsverksamhet, en ”effektiviserad” elevhälsa och färre inköp på skolorna.

Det är några av de besparingsförslag som Huddinge kommun tagit fram och som grundskolenämnden ska fatta beslut om i kväll.

Förra året gick nämligen grundskolorna totalt 17,7 miljoner kronor back, till skillnad från året innan då skolorna totalt sett gick med vinst.

Förlusten beror delvis på höga lärarlöner, för höga vikariekostnader, stora inköp och att flera skolor helt enkelt inte haft koll på sin ekonomi.

Detta vill nu alltså kommunen åtgärda.

Det är många barn som har olika behov och diagnoser

Kent Jonsson

En av de skolor som gick back förra året är Balingsnässkolan. Nu håller skolan på att se över hur organisationen kan förändras och hur besparingarna kan ta sig form.

Alla barn kan drabbas

Kent Jonsson, biträdande rektor på Balingsnässkolan, ser med oro på eventuella besparingar.

– Det är tufft redan i dag. Det är svårt att sia om hur förändringarna kommer att bli. Men besparingar kommer att få negativa konsekvenser om vi till exempel får fler elever, säger Kent Jonsson.

Hur ska ni göra för att de svagaste eleverna inte ska drabbas?

– Vanligtvis är vi duktiga på att trolla. Men det är många barn som har olika behov och diagnoser, som behöver extra tid i mindre grupper. Besparingarna slår inte heller bara mot de svaga eleverna. Även de som är duktiga och behöver mer stimulans kommer att få mindre stimulans, säger Kent Jonsson.

Fakta

Dessa skolor gick back:

Dessa skolor gick back förra året:

Segeltorpsskolan

Vårby rektorsområde

Utsäljeskolan

Rosenhillskolan

Vistaskolan

Annerstaskolan

Kästaskolan

Hörningsnäs rektorsområde

Fullersta rektorsområde

Tomtbergaskolan

Balingsnässkolan

Solfagra rektorsområde

Edboskolan

Östra grundskolan

Sjötorpsskolan

Källa: Huddinge kommun