Grundskoleelever i mattesatsning

JÄRFÄLLA Grundskolan i Järfälla har anmält sitt deltagande i en satsning på matematik, som Sveriges kommuner och landsting genomför. Satsningen kallas Matematiksatsning PISA 2015.

I anmälan skriver politiker och tjänstemän att de har för avsikt att förbättra matematikundervisningen i grundskolan.

Järfälla är samtidigt också villigt att delta enligt den målsättning och det arbetssätt som matematiksatsningen har.