Grundskolor granskas under hösten

Huddinge Under hösten ska Skolinspektionen granska ett tjugotal för-, grund- och gymnasieskolor i Huddinge kommun. Anledningen är att Skolinspektionen vill säkra kvalitén i skolorna.

Var tredje år granskas all skolverksamhet av Skolinspektionen. Myndigheten kommer att rapportera om skolorna avviker från de lagar och regler som gäller, och om det inte fungerar i verksamheten.