Grundskolor i Tyresö rasar i ny rankning

Anita Mattsson (S) och Ann-Christine Svensson (M).
Anita Mattsson (S) och Ann-Christine Svensson (M).
BILDEN ÄR ETT COLLAGE.
BILDEN ÄR ETT COLLAGE.
Grön: 25 % bästa skolorna. 
Gult: 50 % varken bäst eller sämst
Rött: 25 % sämsta skolorna.
Grön: 25 % bästa skolorna. Gult: 50 % varken bäst eller sämst Rött: 25 % sämsta skolorna.
Grundskolorna i Tyresö ligger numera på plats 133 av alla grundskolor i landet. År 2016 låg de på plats 48.
– Det är de usla ekonomiska förutsättningarna över tid som leder till sämre lärartäthet, säger Anita Mattson (S), oppositionsråd.

Grundskolorna i Tyresö är inte längre bland de 25 procent bästa i landet.
Istället har resultat rasat. På ett år har grundskolorna i kommunen gått från plats 48 till 133. Oppositionsrådet Anita Mattsson (S) tycker att resultatet är sensationellt.

– Det här handlar om att den alliansstyrda majoriteten under många år haft besparingskrav på skolan. Man ser en tydlig tendens på vart det är på väg. Det finns inte längre några hållbara bortförklaringar. Vi måste satsa på skolan, säger Anita Mattson.

Ann-Christine Svensson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är inte heller nöjd med resultatet. Hon menar att rankningen beror på att en enskild skola dragit ned statistiken och påverkat resultatet för samtliga skolor inom kommunen.

– Det är små skiftningar och beror på massa olika parametrar. Om en skola tappar jättemycket resultatmässigt så påverkar det våran rankning. Det är framförallt Nyboda skola som tappat jättemycket, det har man sett sedan ett år sedan. Man har jobbat med det här och sedan maj har skolan en ny rektor som jobbar på ett helt annat sätt, säger Ann-Christine Svensson.

FOTO: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mattson: ”Vi har duktiga elever och lärare”

En del av kommunens förbättringsarbete är så kallade resultatdialoger. Där går de igenom alla elevers resultat från årskurs ett och utvärderar. Orsaken är att säkerställa att eleverna når målet genom att tätare följa upp resultaten, något som kommunen började med för drygt två år sedan. Enligt Svensson är det nyckeln till bättre resultat även i framtiden.

– Vi ska titta på olika arbetssätt och se över undervisningen, det pågår även en hel del kompetensutveckling för lärare. Vi ska se till att använda pengarna på rätt sätt för att satsa på vårt viktigaste verktyg för elevernas måluppfyllelse, våra skickliga lärare, säger Ann-Christine Svensson.

Orsaken till den låga rankningen ligger enligt Anita Mattson inte i lärarnas händer.

– Vi har duktiga elever och lärare, det handlar inte om det. Det är de usla ekonomiska förutsättningarna över tid som leder till sämre lärartäthet, säger Anita Mattson.

Ann-Christine Svensson håller dock inte med.

– Det är inte sant, vi har en skolpeng som väl matchar övriga Stockholms läns kommuner. Det handlar om hur man hanterar pengarna. Vi måste hela tiden säkerställa oss om att vi gör rätt saker för pengarna. Det viktigaste är att våra elever får en möjlighet att nå sina mål.