Grupp gick vilse på Gålö

GÅLÖ I mitten av november gick en promenadgrupp från en daglig verksamhet för funktionsnedsatta vilse ute i skogen på Gålö efter att det mörknat på eftermiddagen.

Efter två timmar kopplades polisen in i sökandet tillsammans med annan personal från den dagliga verksamheten. Först vid 19.30 på kvällen hittades gruppen.

Enligt en lex Sarah-anmälan var en av personerna så uttröttad att den inte kunde komma till verksamheten dagen efter. Sedan händelsen har ficklampor och GPS delats ut till all personal.